Metagenomic Characterization of the Gut Microbiome in Functional Gastrointestinal Disorders

Diarienummer 2011-03475
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Mag- och tarmlaboratorium
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Patienter med IBS, irritabel tarm (irritable bowel syndrome) har kroniska eller återkommande besvär med smärta och/eller obehag i magen, kopplat till ett stört avföringsmönster. Vi avser klarlägga koppling mellan symtom, kända avvikelser i tarmens funktion och reaktionsmönster med avvikelser i bakterieflora och immunsystemet i tarmen hos patienter med IBS.

Förväntade effekter och resultat

En ökad kunskap om de mekanismer som orsakar patienterna symptom leder till ett förbättrat omhändertagande av patienterna samt utveckling av mer effektiva behandlingsformer. En fördjupad förståelse av sjukdomens orsak kan hjälpa oss att bättre förklara symtomen för patienterna.

Planerat upplägg och genomförande

Vi skall karakterisera patienter med IBS med avseende på symtom och avvikelser i tarmens funktion och reaktionsmönster, och relatera detta till bakterieflora och immunsystemet i mag-tarmkanalen. Vi kommer att använda moderna molekylära metoder för att analysera bakterieflorans sammansättning och immunsystemets funktion i tarmen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.