Mentor4Research 2012

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att vara en ´katalysator för kommersialiesering av forskningsresultat´ mäts bäst på lång sikt, men uppskattas ha gett en god start även detta år. Måluppfyllelsen för de tre specifika målen under år 2012 har varit god (antal deltagare, ökat engagemang universiteten, utvecklande av ´best practice´).

Resultat och förväntade effekter

På kort sikt mäts måluppfyllelse för årets program, där de tre målen satta målgen för år 2012 är uppfyllda. Eftersom de viktiga effekterna är mer långsiktiga, så ska en djupare utvärdering av Mentor4Research genomföras under 2013 med syfte att identifiera hur programmet gett de önskade effekterna att på lång sikt öka kommersialiseringen av forskningsresultat.

Upplägg och genomförande

Varje utvald forskare har fått en handplockad mentor. Utöver individuella möten mellan forskare och mentorer har flera regionala möten samt en nationell träff. Varje forskare har haft tillgång till ett s k Omkostnadskonto a 30 000 kr för att kunna göra resor (ensam eller tillsammans med mentor) för att skapa marknadskontakter. Programmet har genomförts enligt plan (och under budget).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.