Medtech4Health Innovation Award 2016

Diarienummer 2016-03577
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 231 840 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Öka implementering av ny medicinteknik inom vård- och omsorg genom att lyfta fram goda exempel och samtidigt öka kännedomen om Medtech4Health. Den senare delen kan anses uppfylld då vi genom lansering av priset ytterligare stärkt kännedomen om Medtech4Health inom vård och omsorg. Detta genom att prisets lansering gett oss anledning att nå ut via utskick, annonser och deltagande i mässor. Den första delen är ett långsiktigt mål där själva prisutdelningen och presentationen av de nominerade är viktiga ingredienser. Dessa sker först under 2017.

Resultat och förväntade effekter

Priset ska uppmärksamma goda exempel på när personal inom vård och omsorg infört medicinteknik och det lett till förbättringar. Första prisutdelning är i april 2017. Nomineringar är fortfarande öppna.

Upplägg och genomförande

En arbetsgrupp har under 2016 planerat priset, tagit fram kriterier, rekryterat en kunnig jury och lanserat priset. Nomineringar stänger 31 januari 2017. Utdelningen av det första innovationspriset kommer ske 27 april under festliga former för att ytterligare understryka vikten av att ny teknik når ut i vården.

Externa länkar

Medtech4Health Innovation Award webbsajt där vi tar emot nomineringar och presenterar toppkandidaterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.