Medtech4Health 2016-2018

Diarienummer 2016-00298
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för teknik i medicin och hälsa,
Bidrag från Vinnova 17 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Medtech4Health är ett nationellt program med aktörer inom vård, industri samt akademi för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med fokus på patientens behov stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård samt akademi. Målen för Medtech4Health är Ett patientcentrerat och effektivt vårdsystem räknat i hälsoutfall per kostnad Fortsatt nationell och internationell framgång för MedTech-företag Sverige internationellt erkänt för excellens inom behovsbaserad medicinteknisk innovation, forskning och utbildning

Förväntade effekter och resultat

år 2020 ska Sverige vara det land i Europa: med starkast tillväxt av medicintekniska innovationer och företag -som investerar mest per capita och har den bästa styrningen av medicinteknisk forskning och utveckling med den största return-on-investment i kvalitetsjusterade levnadsår/investering inom medicinteknik -som tagit fram medicinteknik inom ett antal strategiska produktkategorier -som skapar stort värde i sjukvården och äldreomsorgen. -som har ett nationellt forum för medicinteknik med stark kompetens och med geografisk bredd som är topprankad internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Medtech4Health fokuserar genom utlysningar forsknings- och innovationsinsatser på de medicinteknikområden som, starkast bidrar till att lösa utmaningar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt satsar på: -att stärka förutsättningarna för finansiering och internationalisering -klinisk forskning som möjliggör för näringsliv/akademi att föra en kvalificerad dialog med vården -att stärka förutsättningarna för nationell effektivisering och samordning av medicinteknik - hållbara innovationer - hållbarheten i förutsättningarna för innovationer för hälsa, vård och omsorg

Externa länkar

www.medtech4health.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.