Medicinska riksstämman 2015

Diarienummer 2015-06451
Koordinator Svenska Läkaresällskapet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Hemsidan för Medicinska riksstämman där bl a programmet presenterades.