Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medicinsk tolk

Diarienummer
Koordinator KvalitetsTolk Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets vision var att förbättra integrationen av medicinskt välutbildade, nyanlända personer in i det svenska samhället och att samtidigt höja kvaliteten på tolkningen i den svenska vården.

Resultat och förväntade effekter

Pilotprojektet "Medicinska Tolkar" har bevisat att medicinskt utbildade nyanlända läkare levererar en högre kvalitet på tolkning än vad existerande tolkutbud gör. Detta har visat sig sant oavsett ifall tolkningen har genomförts med svenska eller engelska som basspråk.

Upplägg och genomförande

4 nyanlända läkarutbildade (2 killar,2 tjejer) från arabiska länder anställdes. De fick på deltid (24-75%) chansen att arbeta som medicinska tolkar på Helsingborgs lasarett medan de arbetar mot läkarleg. i Sverige. De utgick från akuten, men tolkade också på flera andra avd. som tex förlossning. De fick bidra med sin medicinska kompetens vilket gav ett enormt mervärde enligt personal på sjukhuset. Tolkarna fick bl.a. fylla en viktig funktion i samhället och utv. sin svenska. Mkt lyckat projekt!

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04867

Statistik för sidan