Medfield Sensor Systems

Diarienummer 2017-03363
Koordinator Medfield Diagnostics Aktiebolag - Medfield Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Det finns ett stort intresse för sensorsystem i industri och samhälle. Jämfört med andra teknologier tillför mikrovågsbaserade sensorsystem relativt nya och outforskade mätmöjligheter. Målet med projektet är att vidga tillämpningsområdet till nya, än mer konkurrenskraftiga och flexibla system genom att: 1) Utveckla ett högpresterande ramverk för för att hantera inversa problem i industrin genom att kombinera fysisk modellering med datainlärning och big data analystekniker. 2) Validera och utvärdera prestandan genom optimerade mätkampanjer i reella användarmiljöer.

Förväntade effekter och resultat

Inom ramen för projektet kommer förbättrade instrument tas fram med god kontrast och känslighet för relevanta scenarior; (ii) lämplig för svåra miljöer; (iii) icke-destruktiv och icke-invasiv testning. Detta förväntas öka våra mikrovågabaserade sensorsystems användbarhet och påverkan i samhället. Den här nya generationen sensorsystem kommer att vara mycket konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i arbetspaket MEDF-WP1 MEDF-WP4, som kommer att drivas parallellt med CHASE ON aktiviteter inom Sensor systems projektet med syftet att uppfylla uppsatta huvudmål. Varje arbetspaket uppskattas till 5 manmånaders arbete och kopplar till de tre arbetspaketen i Sensor Systems projektet. MEDF-WP1; Förbättrade kalibreringsmetoder för medicinska system med multipla antenner MEDF-WP2; Kostnadsreducerad mätelektronik MEDF-WP3; Antennasystem med förbättrad prestanda MEDF-WP4; Fysikbaserad signalbehandling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.