Medeon Incubator

Diarienummer 2015-06081
Koordinator Medeon Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Att under 2016 och 2017 kunna delta med 1-2 personer vid de flesta ERFA träffarna i SISPs regi

Resultat och förväntade effekter

Har under 2016 och 2017 deltagit (1-2 personer) på ERFAträffarna i SISPs regi.

Upplägg och genomförande

Att medverka vid ERFA träffar för inkubatorledare och för affärscoacher enligt ovan. Intern genomgång efter träffarna av eventuell dokumentation från mötena.

Externa länkar

http://www.medeon.se/Svenska/VÅRATJÄNSTER/MEDEONSINKUBATOR/tabid/140/Default.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.