MBAT

Diarienummer 2011-01899
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 248 915 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

MBAT´s främsta mål är att förse den europeiska industrin med ett nytt spjutspets Validation & Verifiering (V & V) teknik i form av en OSLC Baserade Referens teknikplattformen (MBAT RTP) som kommer att möjliggöra produktion av högkvalitativa och säkra inbyggda system till reducerad kostnad i form av tid och pengar. Detta är möjligt genom ett nytt och mycket lovande strategi där modellbaserade tekniker testning kombineras med statiska analystekniker.

Resultat och förväntade effekter

I MBAT har Mälardalens högskola gav en OSLC baserad integrerad ram med verktygsstöd (ViTAL), vilket gör att både formell verifiering samt abstrakta testfall generation för öst-ADL arkitektoniska modeller förlängda med formell semantik i form av nätverk av tidsinställda automater. Effekterna av vårt arbete (MDU´s ViTAL + Alten´s Farkle) är en beräknad total minskad testningen, på grund av den automatisk generering av exekverbara testfall, samt defekt lokalisering på kod.

Upplägg och genomförande

MDU ger en integrerad ram för simulering, modell-kontroll, och abstrakt test fall (ATC) generation för öst-ADL modeller, som har tillämpats på Brake-by-Wire (BBW) MBAT användningsfall. Med denna ram, vi itu SC 02 (Analys på analysmodellen) och SC 05 (Automated testet fall generation baserad på testmodell) av BBW använda-fallet. För SC05 har vi utvecklat en OSLC leverantör som laddar upp den genererade ATC för Alten´s Farkle verktyg för att generera körbara ´test-cases´. För SC02, har vi genomfört en omvandling till UPPAAL för statistisk ´model-checking´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.