MaxHeat ett fullständigt ekosystem för att tillverka ett aktivt bärbart värmesystem

Diarienummer 2017-02741
Koordinator Inuheat Group AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

-Utveckla vår ASIC-baserade innovation från prototyp till kommersiellt system. -Ta fram kommersialiseringsstrategi för MaxHeat. -Skriva ansökan till Horizon 2020 SME Instrument Fas 2.

Förväntade effekter och resultat

MaxHeat möjliggör stickning och vävning av mjuka och tunna värmeelement i textilier/kläder, som klarar tuffa utmaningar för långsiktig användning, komfort och tvättning. Den integrerade IT-plattformen gör att användaren kommer kunna kontrollera sin uppvärmning och att företag kan utvärdera hälsa och välbefinnande hos sina anställda.

Planerat upplägg och genomförande

Teknisk genomförbarhetsplan - Ska omfatta a) bedömning av tekniska krav för datahantering inom plattformen b) tekniska krav för ASIC- och kretsdesign c) textilledande krav för produktionsförbättringar. Affärsplan - En djupgående analys av marknadsinträdesstrategi (segmentering, tidslinjer, marknadsföringsåtgärder, resurser, etableringar, riskfaktorer etc.)

Externa länkar

www.inuheat.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.