MAX IV

Diarienummer 2013-05124
Koordinator Lunds universitet - MAX-lab
Bidrag från Vinnova 80 406 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat

Externa länkar

https://www.maxlab.lu.se/ Ny webb live den 6 feb