MAX IV 2012

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - MAX-lab
Bidrag från Vinnova 25 767 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2012
Status Avslutat