Mätning genom depolarisering av ljus

Diarienummer 2018-04337
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Utvärdera om det går att använda en helt ny optisk teknik för att mäta kvalitén på råvatten/dricksvatten genom att detektera/identifiera organiska/suspenderade material genom depolarisering av ljus.

Förväntade effekter och resultat

Framtagning av en enkel teknisk lösning som möjliggör snabb identifiering av potentiella problem ute hos konsument. Projektets syfte är att använda en helt ny teknik för branschen och utveckla ett enkelt och pålitligt mätinstrument för att säkerställa vattenkvalitén ute i distributionsnätet.

Planerat upplägg och genomförande

Identifiering av typen av organisk och oorganisk material som avses att kunna detekteras med utgångspunkt från kända tekniker. Identifiering av nödvändig tekniska prestanda så som våglängd, bandbredd, mätgap för att detektera provmaterialet. Provplanering med identifiering av referensutrustning och lämpliga fält och labbtester samt bearbetning och rapportering av mätdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.