Mathleaks

Diarienummer 2012-03056
Koordinator Mathleaks AB
Bidrag från Vinnova 299 572 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft två mål. Att snabbare kunna lansera Mathleaks i Sverige samt att utvärdera potentialen på fler marknader. Efter projekttidens kan vi konstatera att finansieringen från Vinnova har möjliggjort en snabbare lansering. Detta då vi kunnat köpa in nödvändiga tjänster och produkter som behövts för att färdigställa applikationen. Under våren har kartläggningar av utlandsmarknader genomförts. Därtill harett konsultföretagutvärderat möjligheten att erbjuda Mathleaks för svenska högstadiet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av de genomförda marknadsanalyserna är att vi nu vet vilka marknader som är av intresse för Mathleaks i framtiden. Effekterna av detta är att vi kommer fokusera om produktutvecklingsarbetet under sommaren. Därtill vet vi även vilka utländska marknader som vi behöver utföra djupare marknadsanalyser på under hösten. Under projekttiden har vi gått över till en prenumerationsmodell. Detta kommer underlätta för elever då de endast behöver ladda ner Mathleaks en gång. Effekterna av detta är ett förenklat utvecklingsarbete och förhoppningsvis trognare kunder.

Upplägg och genomförande

När vi valde aktiviteter för projektet var grundtanken att genomföra aktiviteter som vi saknade kompetens för. Under projekttiden ändrades förutsättningarna för Mathleaks och vi har allokerat om projektmedel därefter. Bland annat bytte vi betalsystem i mitten av våren och behövde då anlita IT-kompetens som såg över vår betalfunktion.

Externa länkar

Vår nya reklamfilm Företagets hemsida finansierad av Vinnova

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.