Materialbaserad konkurrenskraft - Mötesplats svensk nanoteknologi

Diarienummer 2015-06982
Koordinator SWEDNANOTECH AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att genom möten a) skapa förståelse för nästa generations material och att visa på det som ett svenskt styrkeområde, b) skapa förutsättningar för innovation och konkurrenskraft med nanoteknikkunnande, c) öka engagemanget hos industrin och övriga intressenter för SNTs verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Genom workshops, det årliga mötet NanoForum, flertalet intervjuer och artiklar i media och näringspolitiska inspel har SNT bidragit till att nå de ovannämnda syftena. På flera plan, såväl nationellt som regionalt och lokalt pågår nu arbete för att så effektivt som möjligt koordinera, marknadsföra och tillgängliggöra regionala resurser i ett nationellt perspektiv, så att företag i hela landet kan dra nytta av de spetsmiljöer som byggs upp.

Upplägg och genomförande

Workshops för att skapa en för spetsmiljöerna gemensam kommunikationsplattform för nanovetenskap och nanoteknik. Arbetet har resulterat i en roadmap som nu är en av delarna i regeringens samverkansprogram för nanomaterial. NanoForum - svensk mötesplats för diskussioner kring avancerade material med en diversifierad målgrupp (företag, akademi, investerare, myndigheter, branschföreningar, offentlig sektor). Direkta uppdrag för företag, branschorganisationer och myndigheter har utförts med framtidsvisioner om nanomaterial i särskilda tillämpningar.

Externa länkar

www.swednanotech.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.