Matematisk modellering och dynamik av biologiska system

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Bidrag från Vinnova 2 961 487 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet har varit att stärka aktiviteten inom matematisk biologi i Sverige och att bygga ett långvarigt samarbete med forskningen inom detta område vid University of Surrey. Vetenskapligt var projektet indelat i tre teman: Cellcykeln, Toxicologi och Neurovetenskap. Jag har fått inblick i alla tre områden och bidragit till forskningen genom forskningsartiklar. Under projektets gång blev jag Visiting Senior Lecturer vid University of Surrey, vilket gör att jag kommer att kunna göra längre och kortare forskningsbesök där även fortsättningsvis.

Resultat och förväntade effekter

De specifika målen innefattar att stärka och förbättra svensk matematisk modellering i biologi, speciellt i områden som berör sjukdomar och medicin och att samarbeta och dela goda erfarenheter om industriellt samarbete i forskning och i handledning av studenter. Målen har uppfyllts genom min forskning om matematiska modeller för cellcykeln och neurovetenskap i samarbete med University of Surrey respektive Stockholm Brain Institute. Jag har framgångsrikt handlett en masterstudent i samarbete med Stockholm Brain Institute, och nästa steg blir att ta oss an en gemensam doktorand.

Upplägg och genomförande

Projektet innebar att utveckla och analysera matematiska modeller för tumörtillväxt, modeller för splines med tillämpning inom toxikologi, och modeller inom neurovetenskap. Detta har genomförts med forskare vid University of Surrey och vid KTH/Stockholm Brain Institute. Ett och ett halvt år av projektet ägde rum vid University of Surrey. Toxikologiprojektet har även inneburit samarbete med företag såsom Syngenta och Pfizer. En forskningsartikel är inskickad och två kommer att slutföras under året.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.