Massproduktion av ´Syntetiskt Papper´ - framtidens diagnostikmaterial

Diarienummer 2016-02684
Koordinator Mercene Labs AB
Bidrag från Vinnova 1 943 480 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Syntetiskt papper är ett nytt poröst material med väldefinierade mikrogeometrier och ytkemiska egenskaper. Materialet har utvecklats på KTH och Mercene Labs specifikt mot diagnostiska tillämpningar. Projektet har involverat teknikutveckling för produktionsuppskalning, prestandatester och nya samarbeten. Tack vare positiva resultat kan Mercene Labs nu gå vidare och erbjuda sina kunder utvecklingssamarbeten gällande skräddarsydda insatsvaror och lösningar med hjälp av materialet.

Resultat och förväntade effekter

Det långsiktiga målet är att tillsammans med kunder och samarbetspartners realisera materialet i tester för patientnära diagnostik och därmed bidra till en mer kostnadseffektiv och patientsäker vård i framtiden. Tack vare teknikutvecklingen utförd under projektet har det långsiktiga målet kommit flera steg närmare realisering.

Upplägg och genomförande

Mercene Labs AB, företaget bakom det syntetiska papperet, har lett arbetet inom projektet. Materialet har testats tillsammans med två internationella samarbetspartners och under genomförandet har ytterligare samarbetspartners knutits till projektet. Under projektets gång har Mercene Labs även fått industriella investerare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.