MAskinInlärning för Design av industriRobotar MAID-Robot

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Utveckling av komplexa mekatroniska produkter, så som industrirobotar, är en tidskrävande och svår uppgift. I dag finns dessutom stora mängder digitala data att tillgå i processen, från digitala modeller och simuleringar, men även data från när kunden använder produkten. Projektet vill effektivisera utvecklingsprocessen, genom att låta algoritmer baserade på maskininlärning och artificiell intelligens gå igenom stora datormängder för att styra en optimeringsprocess där digitala modeller automatiskt konfigureras och genererar kundanpassade industrirobotar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet innebär en radikal förändring jämfört med hur utvecklingsarbetet går till idag eftersom vi föreslår att maskiner och algoritmer automatiskt skall söka igenom stora datormängder för att föreslå kundanpassade produkter. Projektet förväntas korta ledtiden med en tiopotens dvs. från år till månader samtidigt som de produkter som tas fram kommer att passa bättre mot kundernas verkliga behov. Därmed kommer effektiviteten öka både i utvecklingen av produkten och när den används.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet MAID-robot drivs av avdelningen Maskinkonstruktion vid Linköpings universitet i samverkan med ABB. Projektet bygger vidare på tidigare samverkan mellan LiU och ABB Corporate Research och ABB Robotics. Projektet är nedbrutet i 5 arbetspaket. Först görs en state-of-the-art-studie, och därefter skapas ett digitalt ramverk för konstruktion av industrirobotar, för att sedan utveckla ML algoritmer för att driva ramverket. Efter ca halva tiden går projektet in i en test och valideringsfas, för att avslutas i konsortiebyggande och framtida ansökningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.