Marknadsanalys - Mikronålsbaserad glukosmätare

Diarienummer 2015-02009
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektets syften och mål är väl uppfyllda och Ascilion har genom projektet utökat sina kontaktytor substantiellt. Inom projektet har de olika marknadssegment där behov av glukosmätning förekommer identifierats och grupperats samt de affärsmässiga förutsättningarna inom respektive grupp undersökts. Genomlysning av regulatoriska krav har utförts och en initial regulatorisk plan formulerats. Vidare har arbete med immaterialrätt utförts både gällande befintliga ansökningar och genom att söka ett nytt patent. Vidare har en patentstrategi har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har möjliggjort för bolaget att skapa en bild av ett flertal marknadssegment och genomlysa dess marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att konkurrenskraftiga produkter utvecklas. Vidare har det immaterialrättsliga skyddet i kärnan av produkten stärkts och samarbeten med etablerade med-tech bolag inletts med resultatet att möjligheten för en marknadsintroduktion stärkts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i traditionsenlig projektform uppdelat i fyra arbetspaket. Projektet har inneburit kartläggning, möten och dialog med relevanta aktörer samt behovsägare inom industri, akademi och hälsovård samt deltagande i flera konferenser. Bolaget har medverkat i ett flertal konferenser, mässor och workshops samt aktivt sökt och genomfört flertalet möten i Sverige, Europa och USA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.