Management av immateriella tillgångar

Diarienummer 2016-02126
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 260 900 kronor
Projektets löptid februari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att göra en översikt av befintlig forskning kring hur management av immateriella tillgångar bidrar till olika aktörers konkurrenskraft i en innovationskontext. Målet är att förmedla en övergripande bild av det nuvarande kunskapsläget samt att föreslå områden inom vilka ytterligare forskning behövs. Förstudien behandlar mikro-/organisationsnivån. Fokus ligger på management av immateriella rättigheter och andra sätt att stärka konkurrenskraften relaterad till immateriella tillgångar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från de olika delstudierna har sammanfattats i en rapport som levererats till Vinnova samt i ett flertal seminarier. En relativt enhetlig bild framträder, vilket ligger till grund för förslag till framtida forskning.

Upplägg och genomförande

Förstudien innehåller tre relaterade delstudier. Den första delstudien innehåller en studie av tidigare litteraturgenomgångar. Den andra delstudien innehåller en genomgång av specialutgåvor (´special issues´) med fokus på management av immateriella tillgångar. Den tredje och sista delstudien gör en strukturerad litteratursökning av en stor mängd artiklar som innehåller relevanta koncept.

Externa länkar

Ladda ner projektrapporten här.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.