Målningsrobot del 2

Diarienummer 2014-01276
Koordinator STREET SMART EQUIPMENT AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att marknadsanpassa den tidigare framtagna prototypen samt att undersöka förutsättningarna för att söka patent och om möjligt lämna in en patentansökan. Vi har kunnat marknadsanpassa vår prototyp, men inte funnit något patenterbart och därmed inte lämnat in någon patentansökan.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under september genomfört fälttester för att verifiera produktiviteten under realistiska förhållanden. Dessa verifierade att vi kommer att uppnå marknadens krav på produktivitet.

Upplägg och genomförande

De planerade förändringarna har kunnat genomföras. Vi har under september haft möjlighet att genomföra förnyade fälttester som verifierat att vi kommer att uppnå marknadens krav på produktivitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.