Malmö Sydost

Diarienummer 2013-01856
Koordinator MALMÖ KOMMUN - MILJÖFÖRVALTNING - Bergsgatan
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Samtliga leveransmål (L) har uppnåtts: Se slutrapport bifogad som övrig bilaga. L1: En innovationsplattform för samutnyttjande av resurser har etablerats: L2: Ett koncept för globalt samarbete kring produkt och tjänsteinnovation har utvecklats. L3: En prototyp för en finansieringsmodell för långsiktig investeringsprogram i miljonprogrammet har framarbetats. L4: Lokala jobb har skapats: L5: Minst en social innovation har lanserats: L6: Minst en innovativ produkt/tjänst har kommersialiserats.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga effektmål (E) har uppnåtts: Se slutrapport bifogad som övrig bilaga. E1: öka samverkan och systematisera innovationsarbetet i utveckling av miljonprogramsområden. E2: Stärkt internationell samverkan för skånska aktörer inom hållbar stadsutveckling. E3: Ny teknik, nya tjänster och lokala jobb har utvecklats som en direkt följd av projektet.

Upplägg och genomförande

Plattformen ledde till många innovationsprocesser, men kan utvecklas på följande fronter: Lyckade innovationer replikeras inte. Fastighetsbeståndet i Malmö utgör testarena för lösningar, men bara ett fåtal fasighetsägare är intresserade. Möjligheten för partners att starta nya innovationsprocesser genom plattformen är begränsad. Modell för att beräkna nyttan eller behovet av investeringar saknas. Nya finansieringsmodeller har stannat vid sociala klausuler. Lärande mellan innovationsprocesser har saknats. Systematiskt arbetssätt för normkritik saknas.

Externa länkar

www.malmo.se/innovationsplattform

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.