Makerspace i skolan

Diarienummer
Koordinator Sollentuna kommun
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En fysisk och virtuell testmiljö för att systematiskt forska, testa och utvärdera koncept, digital kompetens och lärande in om programmering och makerkultur har skapats. Ett koncept för utveckling av ett Makerspace I skolan har tagits fram. Ett mobilt koncept, kopplat med en virtuell kunskapsplattform, för att möjliggöra nyttjande, test och utvärdering i flera skolmiljöer under testmiljöns genomförande har definierats. Områden viktiga för en fortsatt testbädd har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

All planerad verksamhet har genomförts. Koncept för makerspace och programmering har testats och utvärderats inom samtliga skolformer. Ett mobilt makerspace har utvecklats och testats. Workshopar för utveckling av strategi har genomförts. Projektet har samlat deltagare från över 20 skolhuvudmän, lärarutbildningar, företag och institutioner och ytterligare har visat intresse för att medverka i en eventuell fortsättning. Projektet genomförde MakerDays i Göteborg i mars för 170 personer.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och struktur har följts under planeringsprojektet. Samtliga delprojekt har genomförts och testats. Projektets upplägg bedöms ha fungerat under projektets gång. Det har varit avhängigt en nära samverkan mellan projektets samtliga deltagare och för detta har ett antal digitala samverkansverktyg nyttjats. De större utmaningar som funnits under projektets gång har primärt handlat om att samordna många olika organisationers agendor över en kort tidsperiod.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03316

Statistik för sidan