Maker Road show 2016 - - en mobil plattform för att sprida makerrörelsen till barn och unga i hela Sverige.

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET - Tekniska museet
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Maker Tour är en mobil plattform en rullande inspirationsverkstad som på ett enkelt sätt kan flyttas runt mellan olika platser i Sverige såsom skolor, köpcentrum, bibliotek, festivaler och Science Parks. Maker Tour´s främsta uppgift är att sprida Maker rörelsens anda och arbetssätt över hela landet och få fler barn och unga att inse att de kan skapa själva och tillsammans med andra. Den primära målgruppen är barn och ungdomar morgondagens innovatörer men även lärare och personer som jobbar med barn och unga.

Resultat och förväntade effekter

Maker Tour har rönt stor uppmärksamhet framförallt i skolor som har framfört en önskan att få besöka av Maker Tour. Ett samarbete med Region Kronoberg och projektet Mot Nya Höjder inleddes och resulterade i möten med 22 skolklasser på låg-mellan och högstadiet. Samarbetet med Mot Nya Höjder fortsätter och utvecklas även under 2017. Maker Tour har attraherat två företagspartners Google CS First och Clas Ohlson under 2016 vilket har resulterat i att vi har kunnat besöka ett 20 tal publika platser där vi annars inte når ut. Projektet fortsätter under 2017 med hjälp av sponsorer.

Upplägg och genomförande

Konceptet består av en skåpbil full med spännande makerutrustning och ett tält (mobilt klassrum). Med på turnén följer också minst 2 stycken maker-inspiratörer/handledare från Tekniska museet. Dessa kan erbjuda roliga ´färdiga´ makeraktiviteter för barn och unga som kopplar till ellära, kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning. Innehållet anpassas till målgruppens lokala förutsättningar. Skolor erbjuds en viss typ av aktiviteter medan publika platser erbjuds andra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04272

Statistik för sidan