MACADAM

Diarienummer 2014-03881
Koordinator Appear Networks Systems AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2014
Status Avslutat