Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

mAbLAB - Innovativ teknologi för online processkontroll

Diarienummer
Koordinator CAPSENZE BIOSYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

CapSenze flödesbaserade teknikplattform mAbLAB är kärnan i detta VINNOVA-drivna projekt och har sin grund i mer än femton års forskning och utveckling. CapSenze arbete med instrumentutveckling bygger till stor del på denna forskning som utförts på Divisionen för Bioteknik vid Lunds Universitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

CapSenze har utvecklat en analytisk flödesinjektionsmetod med en rad innovativa hårdvarulösningar samt en smart och användarvänlig mjukvara. Dessa delar bildar tillsammans en teknikplattform som är mycket lämplig för att utföra exakta online-mätningar av en bioprocess. mAbLAB-plattformen utnyttjar enzymatiska verktyg för att utföra direkta mätningar av mAbs i komplexa lösningar på väldigt kort tid (<30 min). metoden är anpassad för online-baserad kvalitetskontroll av mab-produktion med fokus på den globala läkemedelsindustrin.>

Upplägg och genomförande

CapSenze teknikplattform mAbLAB har i en tidigare utredning konstaterats lyda under kategorin självcertifiering inom följande EU-direktiv: Lågspänning (LVD), Maskin, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och Elektronikavfall. Efter en upphandlingsprocess ledde detta till ett arbete som innefattade bl.a. ett antal tillfällen där LVD- och EMC-validering utfördes i ett specialanpassat laboratorium på företaget Jan Linders AB i Göteborg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00195

Statistik för sidan