mAbCHECK - innovativ metod för online processkontroll

Diarienummer 2013-05300
Koordinator Genovis Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En snabb och korrekt analysmetod är mycket viktig inom produktionen av mAbs och det är vad det här projektet fokuserar på. CapSenze har utvecklat en analytisk flödesinjektionsmetod med en smart användarvänlig mjukvara och en rad innovativa hårdvarulösningar som tillsammans är mycket lämpligt för exakta online-mätningar av bioprocesser. teknikplattformen har i detta projekt anpassats till mAb-produktions-övervakning och fått namnet mAbCHECK.

Resultat och förväntade effekter

Med de resurser som vi erhållit från VINNOVA i detta projekt står vi nu mycket nära en marknadslansering. En uppskattning som känns ytterst realistisk är att ett första mAbCHECK-instrument finns på marknaden redan under innevarande år. Vi räknar med att samarbetet med Bruker kommer att påskynda processen mot marknaden även på resurssidan.

Upplägg och genomförande

En sammanfattning av projektarbetet visa att konsortiet genomgående har varit i fas med den förväntade utveckling som beskrevs i ursprungsansökan. De resurser som frigjorts från VINNOVA i detta projekt har använts till i huvudsak tre delar; Design, konstruktion och tillverkning av tre pilotinstrument samt en anpassad mjukvara Kundtester och workshop-relaterade aktiviteter Marknadsrelaterade aktiviteter i samband med konferenser och kundbesök Vi upplever samtliga ovan beskrivna delar som exceptionellt lyckade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.