Low cost biodegradable materials for Peepoo

Diarienummer 2014-02095
Koordinator Peepoople AB
Bidrag från Vinnova 409 755 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att göra Peepoon mer tillgänglig för fler användare samt att nå en ekonomiskt hållbar produkt för ´Bottom of the pyramid´ marknaden. För att göra det behöver priset på Peepoon minska. Målet var att utveckla ett material som är betydligt billigare men håller samma produktprestanda som nuvarande material. Detta har tyvärr inte uppnåtts men vi är på god väg att hitta ett alternativt material till lägre pris och med omstruktureringen från central till lokal produktion hoppas vi att göra Peepoon mer tillgänglig för kunden.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av projektet var att vi skulle kunna sänka priset på Peepoon genom att minska produktionskostnaden för Peepoon och därmed öka genomslaget för produkten. Detta har vi tyvärr inte uppnått men vi hoppas att det kommer att uppnås genom att vi flyttar verksamheten från Sverige till Kenya. Vi avser att jobba vidare på materialet i den lokala produktionen och kommer fortsätta vårt samarbete med Add-X, och resultatet av ett billigare material kommer ha ännu större genomslag då materialkostnaden står för en större del av produktpriset i lokal produktion.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tre faser, bestående av luktbarriär, kompondering och filmtillverkning, följt av test i Peepooples produktion och därefter utvärdering av material. Dessa faser har delvis drivits parallellt men tyngden har legat på slutet av projektet och många delar var beroende av att få fram ett material samt att få färdiga produkter från produktion. Med denna del avsevärt försenad p.g.a. maskintekniska problem och produktionsproblem av plastfilm blev således hela projektet försenat och nu är det många delar som inte hinns med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.