LogiWEEE - teknik och logistik för mer effektiv insamling av el- och elektronikskrot

Diarienummer 2013-03046
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Commercial Research and Development
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att generera kunskap och lösningar för att förbättra insamlingssystemet för WEEE i Sverige samt att stimulera samarbetet mellan Sverige och Norge på området. Vi upplever att det väl uppfyllts då projektet lett till i) omfattande förslag på åtgärder för förbättring av det svenska systemet, ii) omfattande samarbete mellan svenska och norska forskningsutförare vilket lett till ytterligare samarbetsprojekt, och iii) affärssamarbete mellan svenska och norska insamlingsorganisationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom en analys och jämförelse av de nationella insamlingssystemen för el- och elektronikskrot (WEEE) i Sverige respektive Norge, identifierat de viktigaste områdena och åtgärderna för förbättring av det svenska systemet med avseende på transporteffektivitet och miljöpåverkan. Ett stort antal förslag till förbättringar, som har möjlighet att signifikant minska miljöpåverkan, har utarbetats av projektets deltagare och förväntas implementeras under de kommande åren med ett mer effektivt och mindre miljöbelastande insamlingssystem som följd.

Upplägg och genomförande

Insamlingsprocesser, transportupplägg och prestanda har jämförts för tre kommunpar i Sverige/Norge: Göteborg/Oslo; Karlskoga/Lillehammer; och östersund/Tromsø. Effekt av antal insamlingspunkter, typ av och fyllnadsgrad i lastbärare, transportsätt och samverkan mellan insamlingskedjans aktörer kartlades och visade sig ha stor inverkan på miljöpåverkan av insamlingen. Ett stort antal förslag till förbättringar, som har möjlighet att signifikant minska miljöpåverkan, utarbetades av projektets deltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.