Livemixning av videoströmmar

Diarienummer 2014-02248
Koordinator SCREEN9 AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har löst problemet med att enkelt, kostnadseffektivt och geografiskt obundet mixa flera mediakällor såsom liveströmmar, inspelade filmklipp och bilder till en liveström som användare kan se på datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Lösningen blev en geografiskt och hårdvaruoberoende molntjänst som i realtid kan mixa flera olika livesändningar från både kameror och mobiler samt förinspelade filmklipp och bilder. Tjänsten kan skötas på distans och liveströmmar kan tas från geografiskt skilda platser.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått ett positivt mottagande av marknaden på livemixerprodukten där merparten av våra kunder uttryckt ett intresse för tjänsten. Vi har även blivit en relevant leverantör i andra sammanhang än vad vi tidigare förutsåg till följd av de möjligheter livemixern ger sina användare. Företaget har nu en bredare och konkurrenskraftigare produktportfölj och uppfattas som en marknadsledare tack vara den unika och innovativa livemixerprodukten.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts på ett agilt sätt enligt plan. Detta har möjliggjort att reagera på förändrade förutsättningar allteftersom utveckling framskridit. Dock skulle vi förlagt mer arbete tidigare i projektet för att vara framtunga. Detta skulle ha motverkat den försening som kopplats till tekniska utmaningar i arbetspaket 3 samt personalbristen som uppkom efter sommaren 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.