LINK-SIC stage 3

Diarienummer 2014-05994
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

LINK-SIC är ett centrum för industriinriktad forskning inom reglerteknik och signalbehandling, som syftar till långsiktiga kontakter för uthållig samverkan i områden vitala för svensk systembyggande industri. Sammanfattningsvis har LINK-SIC efter de tre åren av etapp III uppnått uppsatta mål både vad gäller kvantitativa indikatorer och i övrigt. Centret är av stor betydelse för de deltagande företagen och de har ett stort engagemang i att koppla forskningen som bedrivs i centret till respektive företags innovationskedja, produktutveckling och kunskapsbas.

Resultat och förväntade effekter

Centret verksamhet har bedrivits i enlighet med uppsatta projektplaner. Ur akademiskt perspektiv har forskningen resulterat i en stor mängd vetenskapliga publikationer, examensarbeten samt doktors- och licentiatexamina. Forskningen har även resulterat i många resultat av stort värde och betydelse för de ingående företagen, inom bl a förfinade modeller för dieselmotorer och industrirobotar samt nya och effektivare metoder för skattning av modeller för såväl fartyg som flygplan.

Upplägg och genomförande

LINK-SIC är indelat i tillämpningsområdena Aerial Vehicles, Marine Vessels, Industrial Robotics och Automotive Systems, vilka är kopplade till de ingående företagens verksamheter. Kärnan inom respektive område är doktorandprojekt som i huvudsak ligger relativt tidigt i utvecklingskedjan för att möjliggöra förnyelse och innovation. Aktiviteter prioriteras där behov för FoU identifieras hos de industriella partnerna och när ny teknologi eller nya forskningsresultat som kan ge stor betydelse för respektive part identifieras.

Externa länkar

http://www.linksic.isy.liu.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.