LINK-SIC stage 3

Diarienummer 2014-05994
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

LINK-SIC är ett centrum för universitets-industrisamverkan inom områdena reglerteknik och signalbehandling och det syftar till att skapa långsiktiga kontakter för uthållig samverkan i områden vitala för svensk systembyggande industri. LINK-SIC har fyra deltagande industripartners: ABB Corporate Research, ABB Robotics, Saab AB och Scania. Gemensamt för företagen är att alla är systembyggande och att kärnkompetensen i LINK-SIC, modellbaserad reglerdesign, diagnos och övervakning, samt autonoma funktioner, är kritiska komponenter i företagens produkter.

Förväntade effekter och resultat

Centrets aktiviteter förväntas resultera i kommersialiserbara resultat inom ett brett spektrum av produktområden och ge effekt i form av förbättrad prestanda, reducerade kostnader och nya funktioner. Resultat kan tas upp av en eller flera industriella partner under projektets gång eller genom kompetensöverföring via rekryteringar. Ofta kan relevanta resultat för att utvärdera och utveckla metoder åstadkommas hos respektive industriell partner eller i en för centret gemensam experimentell plattform vilket underlättar en kommersiell implementering av resultaten.

Planerat upplägg och genomförande

LINK-SIC är indelat i tre fokusområden, Aerial Vehicles and Marine Vessels, Industrial Robotics och Automotive Systems. Inom respektive område definieras projekt som i huvudsak ligger relativt tidigt i utvecklingskedjan för att ge stor potential för förnyelse och innovation. Aktiviteter prioriteras där behov för FoU identifieras i relevanta produkter hos de industriella parterna och när ny möjliggörande teknologi eller nya forskningsresultat uppkommer. Projekten drivs av team med medlemmar från både universitet och företag för att säkerställa den industriella relevansen.

Externa länkar

http://www.linksic.isy.liu.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.