Lingo - Appen för barns språkutveckling

Diarienummer 2015-05302
Koordinator Lingo studios AB
Bidrag från Vinnova 448 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet var att ta fram en app som används av barn tillsammans med logopeder, pedagoger och föräldrar och som har en påvisad effekt av att utveckla språkliga förmågan hos barn. Under oktober 2016 lanserar vi två versioner, en version framtagen specifikt för logopeder och en version som finns tillgänglig för alla. Övningarna bygger på beprövade metoder och har paketerats så att träningen kan ske på ett roligt sätt tillsammans med barnen.

Resultat och förväntade effekter

De produkter som utvecklats under projektet förväntas effektivisera och underlätta logopeders och pedagogers arbete med barns språkutveckling. Den publika versionen som lanseras inom kort kommer möjliggöra att fler barn får möjlighet att träna sitt språk på ett roligt och effektivt sätt. Utredningsarbetet som genomfört under projektet har satt grunderna för fortsatt planerad utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt tidplanen och levererat resultat enligt uppsatta mål. Projektet genomfördes med projektledning, specialistkompetens och spelutveckling från Lingo tillsammans med extern illustratör och stöd från ett flertal logopedkliniker.

Externa länkar

Lingos hemsida där information kring både språkutveckling och apparna finns tillgängligt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.