LIGHTer doktorandnätverk

Diarienummer 2015-06704
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 1 863 330 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

LIGHTer PhD network skall möjliggöra utbildning av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt och som kan möjliggöra stora framtida tekniksprång. Nätverksaktiviteterna omfattas av en gemensam grundkurs, kärnkurser, workshops inom nätverket och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Denna del av projektet har haft som mål att utveckla och etablera LIGHTer PhD network. De mål som har satt upp har uppfyllts. Nätverket har idag 51 forskarstuderande från hela landet som medlemmar.

Resultat och förväntade effekter

LIGHTer PhD network är planerat för att under en två-årsperiod rekrytera 20 doktorander per år. Under förrutsättningar att en långsiktig finansiering kan erhållas så kommer målet att 100 doktorer inom lättviktsteknologier att utbildas under en 10-årsperiod att uppfyllas.

Upplägg och genomförande

Två gemensamma aktiviteter genomförs varje år för att alla doktorander ska kunna träffas regelbundet vid sidan av grundkursen i lättviktsteknologier. Grundkursen har fullgjorts av 33 doktorander i första omgången och andra omgången. Tredje omgången har 10 nya deltagare. Kursen medför att deltagarna får ett brett akademiskt och industriellt perspektiv på lättviktsteknologi. Kursenkäterna visar att målen uppfylls och att deltagarna fått erfarenheter och kontakter som kommer att gynna deras egen utveckling och projekt.

Externa länkar

Hemsida för LIGHTer PhD netw ork

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.