LifeSymb - Born Global

Diarienummer 2015-04113
Koordinator LifeSymb AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att förbereda vårt företag för kommersialiseringen. Detta omfattar utvärdering av affärsmodellen med relevanta partner och kunder, hitta product-market-fit och förbättra vår prestationsförmåga. Vi vill också förbättra vår prismodell och kvaliteten av våra affärsrelationer. De flesta av de förväntade resultaten har behandlats.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans med våra företagsrådgivare hade vi möjligheten att få feedback från marknaden och relevanta kunder. Vi hade många presentationer framför olika målgrupper och fick bra feedback på dem. även om vi först hade det lite svårt att identifiera perfekta kunder kom vi långt att definiera rätt product-market-fit. Speciellt resan till Silicon Valley gav oss en bra intryck om hur stora bolag tjäna pengar.

Upplägg och genomförande

Programmet var väl genomtänkt och det var intressant att lyssna på många olika investerare och entreprenörer. Det skulle ha varit trevligt att ha lite mer tid med coacher, investerare och andra företagare i programmet för att utbyta idéer och bygga relationer. Programmet var ganska tätt organiserade och det fanns lite tid att interagera och bygga ett nätverk. Annars tyckte jag att det var en mycket värdefull och positiv upplevelse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.