Lidar för mätning av CO2 i atmosfären

Diarienummer 2014-03390
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålet var att undersöka förutsättningar att starta utvecklingsprojekt för att ta fram en prototyp av CO2-LIDAR, baserat på projektdeltagarnas kompetenser för ingående delkomponenter. även situationen gällande IPR samt marknadsbehov av applikationen skulle undersökas. Målet uppfylldes genom analys av samtliga punkter, med slutsatsen att vi idag inte ser något motiv att gå vidare med en utveckling av den tilltänkta produkten.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet kan sammanfattas som att konsortiet inom ramen för denna förstudie inte identifierat några hinder gällande teknisk kompetens eller IPR situation. Däremot kunde vi inte identifiera några behov hos tillfrågade användare (stålindustri och koldioxidlagring) som kan motivera en utveckling av produkten.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att fördela arbetet mellan parterna med avseende på kompetens inom laserteknik (Cobolt AB), aktiva fibrer (Acreo Swedish ICT AB) och fibergitterskrivning (Proximion AB). Studien omfattade ungefär lika delar teoretiskt arbete (litteratur-/patentstudie, kundkontakter) och experimentellt arbete (aktiva fibrer och gitter). Protokollförda möten hölls var 14e dag med kontinuerlig uppdatering av actionpunkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.