Leverantörsstruktur för lättare fordon : Tilläggsansökan

Diarienummer 2012-03686
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 3 693 651 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Genomfört

Syfte och mål

För att kunna visa på kapacitet och kompetensen med den svenska fordonsindustrin krävs en marknadsförande visualisering. Det var syftet med tilläggsansökan och det bedöms uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Den sammanställde visualisering av projektresultaten har gett mycket goda resultat och eko. Hela eller delar av utställningen har nyttjats av parter eller efterfrågats av andra. Exempel där projektresultaten har eller ska nyttjas är Stora Leverantörsdagen, IAA i Frankfurt, Volvo Cars Innovationsdagar och Elmia Subcontractor.

Upplägg och genomförande

Projektresultaten visualiserade genom -Demonstratorer - skalenliga demonstratorer producerades -Augmented reality - AR för 3D exponering av koncepten utvecklades där även tekniska funktionaliteter kunder belysas -Hemsida - projekthemsida togs fram vilket inkluderade texter, bilder, AR och filmer. -Filmer - Beskrivande filmer producerades där arbetsmetodik och teknologilösningar presenterades. -Broschyr en marknadsförande broschyr togs fram -Utställning och presentation

Externa länkar

Bilder från projektavslut med utställning på Lindholmen i Göteborg Hemsida med visualisering av projektet och projektresultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.