Ledning och organisering av en effektiv och innovativ produktutveckling för ökad produktivitet

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att fastställa en handlingsplan för hur företag och forskare i Sverige kan förenas i kunskapsbildning och förändringsarbete som i sin tur syftar till ett förstaklassigt utvecklingsarbete ska ledas och organiseras för att möta kraven på både effektivitet och innovativitet i organisationer. Målet var att identifiera utmaningar, fastställa åtgärder för att möta dessa utmaningar samt sammanföra relevanta aktörer. Dessa mål har alla uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Målen med projektet har uppfyllts och utmaningar såväl som åtgärder finns redovisade i en rapport som projektet levererar. Ett konkret resultat från projektet är den föreslagna handlingsplanen. Dessutom finns som en effekt av projektet en beredskap bland de involverade aktörerna att fortsätta ett samarbete och att angripa utmaningarna både för kunskapsbildning och för konkret förändringsarbete i organisationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat en rad aktörer från både universitet och företag och organisationer i samhället. Dessa aktörer har mötts i seminarier och workshops och intervjuer har genomförts. Vidare har forskare levererat egna analyser om kunskapsläge och aktiviteter vilka sammanförts i ett slutresultat. återkoppling till företag har skett kontinuerligt vilket också bidragit till en iterativ utveckling av handlingsplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01953

Statistik för sidan