Leapfrogs

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 141 458 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att befrämja ungas innovationer genom att erbjuda kontant ersättning så att unga entreprenörer kan förverkliga egna eller andras innovationer. Totalt ansökte 88 studenter och 28 fick en leapfrogscheck.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden startades 4 bolag och 23 projekt. Väsentligen alla projekt (95%) kommer att forsätta efter Leapfrogstiden. Hälften av deltagarna gjorde affärer under projekttiden (tre månader) och omsatte totalt ca 1MSEK. 95% av deltagarna tycke att Leapfrogs haft en stor (77%) eller till och med avgörande (18%) betydelse för projektet.

Upplägg och genomförande

Leapfrogs är ett program som syftar till att stimulera entreprenörskap genom relativt förutsättningslös finansiering av studenter under en begränsad period. På basis av en enkel ansökan, kan en sk. ´Leapfrogscheck´ om 28.800 kr erhållas och därmed ges möjlighet att fokusera på att utveckla en affärsidé heltid under 3 månader. Inga ägaranspråk ställs från finansiären och användandet av pengarna behöver inte redovisas av mottagaren. De enda förväntningar som finns är att mottagarna deltar i vissa uppföljningsaktiviteter, bl.a. postar rapporter om sin process på en gemensam blogg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.