Lean en möjlighet till effektivitet och innovation

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med artikeln var att svara på följande frågor: Kan innovation organiseras fram i företag och verksamheter inom ramen för ett hållbart utvecklingsarbete? Vilka möjligheter innebär Lean i detta sammanhang? Kan Lean bidra till innovationsförmåga och i så fall hur?

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är den skrivna artikeln och presentationen vid konferensen.

Upplägg och genomförande

Pågående forskningsprojekt inom Helix med inriktning mot Lean har gåtts igenom och resultaten från denna genomgång har utgjort grunden för artikeln.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04011

Statistik för sidan