Lead-user method VGR

Diarienummer 2011-04160
Koordinator Västra Götalandsregionen - Regionutvecklingssekretariatet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att skapa en effektivare process från problem/idé till kommersiell produkt och det har vi delvis uppfyllt. Vi ville också få en metod för att kunna angripa ett problem i grupp snarare än att arbeta med enskilda idéer med en idéägare och här har vi påbörjat att få fram en modell för ett sådant arbetssätt.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts med Userinnovate från Danmark och har innefattat följande aktiviteter: - vi valde ut ett problemområde - vi bjöd in ett utvald grupp anställda att vara med i lösningen av utvalt problem - vi arbetade med User toolkit metoden i flera workshops. - Vi skapade ett forum på nätet där de personer som vill delta i utvecklingen av problemet kan diskutera och tillsammans komma fram lösningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.