Lättvikts komposit trailer

Diarienummer 2015-04523
Koordinator Kenpo Sandwich Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Vi har valt att skjuta projektet på framtiden

Resultat och förväntade effekter

Ej genomfört inom tidsplan

Upplägg och genomförande

Vi har inte hunnit enligt tidsplan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.