LASS-i ett index för mångfaldsdriven lönsamhet

Diarienummer 2014-02645
Koordinator AMPERSAND AB - AMPERSAND
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SYFTE: att granska huruvida det är möjligt att skapa ett index där företag och organisationer kan mäta i vad mån de kapitaliserar på affärspotentialen i kundmångfald i sitt arbete med produkt- eller tjänsteutveckling, marknadsföring eller försäljning. Tanken är att stärka innovationsförmågan hos företag genom att normkritiskt titta på växande köpkraft och nya kundgrupper. MåL: att studera möjligheten att skapa ett index och skapa en grund för en fortsatt studie.

Resultat och förväntade effekter

Vi har i förstudien skapat frågor som går att klustras till mätbara svar och ser att det finns förutsättningar för att skapa ett index. Vi haft utvecklande dialog med sex olika branscher, från tillverkande företag som B2B, B2C till offentlig förvaltning som visat sig positiva till fortsatt indexarbete. Effekten kan göra företag medvetna om hur normkritik yttrar sig i deras strategiska arbete och därmed i deras produkt- och tjänsteutbud. De blir mer inkluderande och tilltala fler kunder både i Sverige och utomlands och därmed öka sin lönsamhet på hemmamarknaden som exportmarknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har innefattat frågeutformning, tester med företag, justeringar av indexfrågor och tolkning. I samråd med expertis utformade vi ett antal frågor som belyste problemen. Frågorna testades i en pilotstudie med sex företag från olika branscher. Studien genomfördes med två tillverkande, tre tjänsteföretag och en länsstyrelse. På så vis har vi fått en indikation om indexet är transfererbart mellan olika branscher. Efter varje företagsintervju har vi justerat frågorna efter behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.