Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lärares rörelsemönster

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 987 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Övergripande mål har varit att "påvisa IoT-teknikens potential och möjligheter för att utveckla undervisning och lärande, samt att ta fram ett konkret och skalbart exempel kring hur IoT kan användas för att utveckla skolans kärnverksamhet - undervisning och lärande". Vi har verkligen sett potentialen i enkel IoT-teknik som redskap för lärare att utveckla sin undervisning genom reflektion kring sin rörelse i klassrummet. Vi har tagit fram ett pedagogiskt metodstöd som stöttar lärare i fortsatt, kollegialt arbete, samt två tekniska lösningar som båda är användbara för detta syfte.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter har på lång sikt varit att höja elevers kunskapsresultat genom att lärare, med hjälp av smart användning av IoT, görs medvetna om hur de använder det fysiska rummet. Utfallet av det ser vi inte än, för det behövs ett längre tidsspann för att kunna utläsa effekt. På kort sikt har de förväntade effekterna varit att lärare reflekterar kring hur deras rörelsemönster påverkar eleverna. Där ser vi tydliga tecken på uppnådd effekt. Lärare säger ex: "Varför står jag alltid här framme när jag har genomgång?" "Man kan lägga det här objektiva filtret på en mer subjektiv uppfattning."

Upplägg och genomförande

AP 1 Struktur: Nov 21 - Okt 22. Status: Genomfört. AP 2 Org. i respektive delprojekt: Nov 21-Dec 21. Status: Genomfört, men undantag från ett par skolpartners som hade tekniska utmaningar i början. AP 3 Mätningar av lärares rörelse: Dec 21 - Jun 22. Status: Genomfört. AP 4 Sammanställning och verifiering av erfarenheter, metoder och instruktioner. Mars 22 - Jun 22. Status: Genomfört. AP 5 Affärsutveckling och paketering. Feb 22 -Jun 22. Status: Delvis genomfört, pågår fortfarande. AP 6 Sammanställning, rapportering och publicering: Jun 22 - Okt 22. Status: Pågående.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 december 2022

Diarienummer 2021-04729

Statistik för sidan