LARA Diagnostics -ny metod för nervdiagnostik

Diarienummer 2013-04675
Koordinator ENHANCER CONSULTING AB - ENHANCER CONSULTING AB - STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med pilotprojektet var indelat i 8 separata del mål: 1)kundanalys 2) konkurrentanalys 3) identifiera möjlig framtida samarbetspartner 4) definiera målsättningar på lång sikt 5) definiera affärsmodell och go-to-market strategybaserat på genomförda analyser och undersökningar 6) skapa en bild av prisläge 7) ha en teknisk verifiering av oss och konkurrenter 8) analyserat möjlighet till patent, varav samtliga uppfyllts under den giva tidsperioden.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten stärkte våra tidigare formulerade hypoteser, vilket gav en indikation om behovet av vår produkt. Vi har med hjälp av projektet kunnat förankra en strategi för fortsatt projektutveckling.

Upplägg och genomförande

Majoriteten av arbetet har genomförts av LARA Diagnostics in house, med stöd av Enhancer. Tillsammans har vi stärkt affärssidan av projektet, och identifierat framtida möjligheter. Samarbetet har varit välfungerande för bägge parter, mycket tack vare tydliga uppstartsmöten, projektdefiniering och avtal.

Externa länkar

www.laradiagnostics.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.