Lansering av textilprodukt från svensk skog

Diarienummer
Koordinator Motgift Underwear AB
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Projektet har lagt grunden för lanseringen av textilprodukter baserade på svensk skogsråvara. Projektet har gett stärkta indikationer på är att det finns en tydlig efterfrågan hos konsumenter för produkter med ett tydligt ursprung i svensk skogsråvara och att det svenska ursprunget tillför en tydlig kundnytta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett stärkta indikationer på är att det finns en tydlig efterfrågan hos konsumenter för produkter med ett tydligt ursprung i svensk skogsråvara och att det svenska ursprunget tillför en tydlig kundnytta. Det är bland annat baserat på diskussioner med återförsäljare och medier.

Upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna har genomförts i den ordning som ställdes upp i projektplanen, men i och med förseningar i aktiviteterna innan projektets start har inte alla aktiviteter ännu genomförts. De kommer dock att genomföras inom en snar framtid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01363

Statistik för sidan