Långväga utbredning av flygbuller. Kompletterande benchmark beräkningar till EU-projekt NINHA

Diarienummer 2013-04437
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Stockholm
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

FOI avsåg att kunna validera sin strålgångskod XRAY mot beräkningsfall definierat av Penn State University - pga att benchmarkfallet visade sig innehålla oklarheter gick det inte att använda för validering.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan.

Upplägg och genomförande

För framtida, liknande benchmark-studier, föreslås en kedja från mycket enkla fall med en succesiv upptrappning mot ökad fysikalisk komplexitet samt att deltagarna tillsammans definierar testfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.