Laktattröskel bestämning utan blodprover

Diarienummer 2015-01639
Koordinator Oxelerate AB
Bidrag från Vinnova 483 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla och testa en mjukvara för detektion av andningströskeln med hjälp av den portabla oxleratorhårdvaran. Vi har utvecklat ett grafiskt program för presentation och detektion samt testat produkten på 18 personer under hårt fysiskt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att apparaten (hårdvaran) fungerar för frågeställningen. Testerna föll väl ut. Det som inte fungerade enligt plan var att kostnaden och tidsinsatsen för att programmera mjukvaran visade sig större än uppskattat. Vi kunde inte nå ändra fram till en konsumentvänlig produkt med tilldelade medel. Slutförandet av programmeringen kommer ske inom företaget med andra framtida medel. En patenterbarhetsutredning är gjort med patentansökan får vänta på ovan nämnda programmering.

Upplägg och genomförande

Praktiska tester genomfördes enligt plan på 18 personer. Inköpt patenterbarhetsundersökning genomfördes och levererades enligt plan. Det som fungerade mindre bra var att vi missbedömt kostnad och tidsåtgång för programmeringen. Det visade det sig mer komplicerat än förväntat att få ut signalen till en användbar grafisk presentation. Vi kom i mål med en användbar mjukvara men inte helautomatisk såsom ursprungligen projekterats. Vi har inom företaget omprioriterat till att använda den nu utvecklade mjukvaran även om den kräver viss användarinteraktion för att fungera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.