Lågkostnads IR-bildsensor

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 576 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet identifierade flera företag I sverige som potentiellt skulle kunna nyttja teknologin vid en lyckad teknisk verifiering.

Resultat och förväntade effekter

Marknaden för infraröda bildsensorer undersöktes inom ramen för projektet angående dess marknadspotential, affärsmöjligheter, kommersialiseringsmöjlighter och strategier. Några världsledande företag i sverige har identifierats som möjliga partners för fortsatt möjlig kommersialisering av teknologin. Teknologins potential är användbara inom flera områden, dels inom området där hög prestanda önskas och dels inom applikationer där prisnivån är av yttersta vikt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes och flera kundmöten med ingående behovsdiskussioner genomfördes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00600

Statistik för sidan