Kvinnors whiplashskydd, forskningssamverkan Chalmers - Folksam

Diarienummer 2015-06592
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 207 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet att stärka utbytet mellan Chalmers och Folksam är uppfyllt. Mats Svenssons nätverk inom Folksam har stärks. Frågeställkningen om kvinnors sämre skydd mot whiplashskador har varit det viktigaste fokuset med betydande framsteg och en publikation. Kunskap från verkliga skadefall i Folksams databas har gett fördjupad insikt för den biomekaniska forskningen. Mats har varit ambassadör för kollegorna på Chalmers. Mats har lärt känna Folksams forskare och identifierat strategier för framtida samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en starkare relation mellan trafiksäkerhetsforskarna på Chalmers och Folksam. Chalmers starka nisch inom biomekaniken har kombinerats med Folksams unika styrka inom skadedatainsamling. Mats har funnit nya vägar för den skadebiomekaniska forskningen. För Folksam är whiplashskadorna särskilt kostsamma. De har fått in ny kunskap om förklaringsmodeller för kvinnors högre skaderisk. Ny kontakter har tillkommit, bland annat på Karolinska Sjukhuset där det finns potential att utnyttja försäkringsdata och patientdata med nya metoder inom självdiagnos.

Upplägg och genomförande

Mats Svensson har haft kontorsarbetsplats på Folksam och varit på plats i snitt två dagar varannan arbetsvecka. Mats har haft löpande möten med forskarna på Folksam varit involverad i pågående projekt samt initierat nya forskningsinitiativ. Exempel är skydd för oskyddade trafikanter och skador inom idrott. Mats har involverat Folksams forskare i projekt på Chalmers rörande kvinnors förhöjda skaderisk samt inom sport-relaterade skador, bland annat hjärnskador.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.