Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö.

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet har inte lyckats med målet att ta fram en process för oförstörande kvalitetsprövning av polismyndighetens personliga skyddsutrustning. Beroende på materialet i den personliga skyddsutrustningen så finns det mer eller mindre fungerande kvalitetsprövning metoder som går att applicera, men dessa behöver undersökas vidare. Dock har projektet lyckats med att skapa en större förståelse rund slitage och andra typer av kvalitetspåverkande användning av personlig skyddsutrustning. Projektet har belyst gender aspekter hos utrustningsdesignen.

Resultat och förväntade effekter

En målsättning med projektet har varit att skaffa underlag i syfte att i etapp 2 kunna utveckla en kvalitetssäkringsprocess för återanvändning av skyddsutrustning. Detta misslyckades då projektet inte kunde få ihop ett konsortium med de nödvändiga projektpartnerna. Vidare lyckades inte heller projektet få fram en fungerande oförstörande kvalitetsprövning av polismyndighetens personliga skyddsutrustning. Projektet prövade olika typer av sensorer för att om möjligt få till en med tillförlitlig kvalitetsprövning utan att behöva förstöra personlig skyddsutrustning.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes in enlighet med projektplanen och planerade försök av olika typer av oförstörande kvalitetsprövning av polismyndighetens personliga skyddsutrustning genomfördes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03795

Statistik för sidan