Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö.

Diarienummer 2018-03795
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att stödja myndigheter och aktörer ifrån värdekedjan inom skydd och säkerhetsbranschen genom att ta fram en modell för en kvalitetssäkringsprocess lämplig att användas inom den offentliga sektorn vid kravställning, upphandling, förvaltning, återanvändning samt livstidsförlängning av skyddsutrustning.

Förväntade effekter och resultat

Att ta fram en modell för en kvalitetssäkringsprocess för kravställning, upphandling, förvaltning, återanvändning samt livstidsförlängning av skyddsutrustning i den offentliga sektorn. Modellen skall användas för att under hela produktens livslängd samla in och dokumentera relevant data för att bedöma produktens aktuella egenskaper/funktion. Tillgången till ett kontinuerligt data- och informationsunderlag kommer att ligga till grund för beslut om produktens återanvändning/ livstidsförlängning.

Planerat upplägg och genomförande

I denna förstudie kommer fokus ligga på att få med en bred representation av branschorganisationer inom skydd- och säkerhetsbranschen och genomföra en fördjupad analys av intressenternas behov. Med utgångspunkt ifrån dessa behov tas koncept fram för oförstörande provning av keramer i skyddsutrustning där den oförstörande provningen syftar till att vara en viktig del i säkerställandet av återstående livstid på skyddsprodukten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.